W zakresie konsultacji muzycznych włączona jest nauka podstawowych technik wokalnych jak emisja głosu, dykcja, wielogłos. Teksty są opanowywane pamięciowo. Repertuar budowany jest wg. potrzeb prezentacji okolicznościowych (spotkania świąteczne, klubowe itp.) jak również pod kątem udziału w programach ocenianych (przeglądy, konkursy). Repertuar stanowi kilka bloków tematycznych: kolędy, pieśni patriotyczne, piosenki „Starej Warszawy", „Przeboje które lubimy". Elementami motywującymi do udziału w pracach zespołu wydają się być: możliwości kontaktu z podobnymi grupami rówieśniczymi, potrzeba samorealizacji, kreatywne zagospodarowanie wolnego czasu, integracja środowiskowa.

Wiek: dorośli

Zajęcia: środa godz. 13.00-15.00

Instruktor: Alina Małachowska

W programie: prelekcje, pogadanki, „spotkania ze sztuką", występy amatorskich i zawodowych zespołów artystycznych, koncerty, wieczorki taneczne, projekcje filmowe. Odbywają się tradycyjnie Spotkanie Wielkanocne, Uroczyste obchody Dni Seniora, Spotkanie Wigilijne. Dzięki spotkaniom w Klubie osoby starsze mogą wypełnić swój czas wolny. Mają możliwość nawiązania nowych znajomości, które przeradzają się w trwałe przyjaźnie.