W czerwcu zajęcia Muzosensorki odbywają się w 1 grupie w godz. 10.15 -11.00.
Zajęcia ,,Czas Dziecka" do końca czerwca odbywają się tylko we wtorki.

Zajęcia taneczne z P.Agatą Dąbrowską oraz zajęcia Moje Lego w tym sezonie kulturalnym (do końca czerwca br) nie będą się już odbywały.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za zajęcia, do 10 dnia każdego miesiąca z góry, za dany miesiąc oraz o niedokonywanie przedpłat za zajęcia za kilka miesięcy naprzód.