W dniach 5,6,7, 15 i 16 marca odwołane są wszystkie zajęcia w Domu Kultury ,,Włochy" z uwagi na odbywające się w tych dniach przesłuchania w ramach XVII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za zajęcia, do 10 dnia każdego miesiąca z góry, za dany miesiąc oraz o niedokonywanie przedpłat za zajęcia za kilka miesięcy naprzód.